Dekkfilt

PrimaCover-dekkfilt forhindrer reparasjonskostnader. Med våre dekkmaterialer har du alltid den riktige midlertidige beskyttelsen under arbeidet ditt. Ideell for konstruksjon, renovering, etterbehandling, maling, stukkatur, vedlikehold, installasjonsarbeid og prosjektering.